หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ปั้นช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ เพิ่มทักษะช่างฝีมือ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดอบรมสาขาการเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้แก่ช่างประจำ บริษัท พรอพเพอตี้เพอร์เฟค จำนวน 6 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี โดยเป็นการบูรณาการในลักษณะประชารัฐ เพื่อรองรับธุรกิจการสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่พร้อมเปิดตัวจำนวนมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ เพิ่มพูนทักษะให้แก่ช่างที่ปฎิบัติงาน และสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย”
ว้นที่ข่าว : 17/10/2560