หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ จับมือสปก.พัฒนาทักษะช่างเชื่อมเตรียมพร้อมรองรับกม.เพิ่มเติม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า"ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 สพน.นบ. ได้จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างอาร์กโลหะด้วยมือ ให้แก่พนักงาน หจก.ประยูรทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำนวน 6 คน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้แก่พนักงาน เพิ่มผลิตภาพให้แก่สถานประกอบกิจการ และรองรับการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่กระทรวงแรงงานจะประกาศสาขาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้"
ว้นที่ข่าว : 16/10/2560