หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.นนท์ปั้นช่างปูกระเบื้องโฮมโปรเร่งสร้างช่างฝีมือ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 29-31สิงหาคม 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปูกระเบื้อง ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ให้แก่ช่างประจำ บริษัท โฮมโปรฯ จำนวน 6 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี โดยเป็นการบูรณาการในลักษณะประชารัฐ เพื่อรองรับธุรกิจการสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่พร้อมเปิดตัวจำนวนมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ประกอบกับเพิ่มพูนทักษะให้แก่ช่างที่ปฎิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสินค้าสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว”
ว้นที่ข่าว : 05/09/2560