หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าปั้นช่างปูกระเบื้องโฮมโปรหวังสร้างแรงงานฝีมือรองรับธุรกิจสร้างบ้าน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560  สนพ.นบ.เปิดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปูกระเบื้อง ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ให้แก่ช่างประจำ บริษัท โฮมโปรฯ จำนวน 11 คน และจะทำการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

โดยเป็นการบูรณาการในลักษณะประชารัฐ เพื่อรองรับธุรกิจการสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่พร้อมเปิดตัวจำนวนมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ประกอบกับเพิ่มพูนทักษะให้แก่ช่างที่ปฎิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสินค้าสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว”


ว้นที่ข่าว : 16/08/2560