หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ รุก สปก.เพิ่มทักษะการสอนงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.)เผยว่า “ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2560 สนพ.นบ. ได้จัดฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานให้กับ พนักงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส จำกัด จำนวน 25 คน เพื่อ รองรับการเติบโตขององค์กร และพัฒนาให้ผู้เชี่ยวชาญในงานที่มีอายุงานมาก สามารถสอนงานพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว”


ว้นที่ข่าว : 17/07/2560