หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
"พัฒนาฝีมือฯนนท์ติดอาวุธเพิ่มทักษะคุณภาพลูกจ้างรองรับการแข่งขันภาคธุรกิจที่สูงขึ้น"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
"พัฒนาฝีมือฯนนท์ติดอาวุธเพิ่มทักษะคุณภาพลูกจ้างรองรับการแข่งขันภาคธุรกิจที่สูงขึ้น" ระหว่างวันที่ 4 - 6 กค. 60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี มอบหมายฝ่ายทดสอบมาตรฐาน บูรณาการความร่วมมือกับห้าง โฮมโปร ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 18 ชั่วโมง หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ให้กับพนักงาน รุ่นที่ 1 จำนวน 10 คน นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี กล่าวว่า การร่วมมือกับโฮมโปรครั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาให้แรงงานในสถานประกอบกิจการดังกล่าว มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะด้านช่างปูกระเบื้อง สร้างความพึ่งพอใจให้ผู้รับบริการ รองรับการแข่งขันทางภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตสูง หลังจบการฝึกคาดว่าพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ทักษะ นำมาปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานฯนนทบุรี ได้เร่งประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการที่ประสงค์พัฒนาลูกจ้าง โดยระบุหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา เพื่อจะได้บรรจุเป็นแผนปฎิบัติการต่อไป โดยใช้ตลาดความต้องการนำการฝึก ณ ห้องฝึกอบรมและโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
ว้นที่ข่าว : 04/07/2560