หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.นบ.จัดอบรม ภาษา อ. เพื่อการสื่อสาร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19,21,23,26,27 มิถุนายน 2560 ให้แก่พนักงาน ของบริษัท ณัฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 20 คน ณ บริษัท ณัฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด 


ว้นที่ข่าว : 21/06/2560