หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.นบ.จับมือSCG อบรม พ่วง ทดสอบช่างไฟ ช่างอิฐ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี กล่าวเปิดอบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างก่ออิฐ ให้แก่กลุ่มนักศึกษาสายอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ และได้รับทุนจากมูลนิธิเอสซีจี ตามโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ทั้งนี้ นางดรุณี ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า “ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้รับการประสานจากมูลนิธิเอสซีจี ในการนำนักศึกษาอาชีวะที่ได้รับทุนจากทางมูลนิธิฯ เข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 44 คน และช่างก่ออิฐจำนวน 10 คน ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม ก่อนการทดสอบฯ เพื่อให้เด็กมีความรู้ และฝีมือที่เพิ่มขึ้น ก่อนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และต่อยอดในการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อีกด้วย”
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560