หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดอบรม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี กล่าวเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นหัวหน้างาน ระดับ 2 ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยจำนวน 30 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 


ว้นที่ข่าว : 05/06/2560