หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 28 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
2 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 4 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ