หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
5_File_การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน... 86 KB .doc 362 ดาวน์โหลด
5_File_การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_16072558163349_.do... 94 KB .doc 314 ดาวน์โหลด
5_File_การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_16072558163349_.doc 92 KB .doc 302 ดาวน์โหลด
5_File_การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึ... 86 KB .doc 287 ดาวน์โหลด
5_File_การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งช... 87 KB .doc 264 ดาวน์โหลด
5_File_การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _16072558163349_.doc 85 KB .doc 277 ดาวน์โหลด
5_File_การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง_16072558163349_.doc 118 KB .doc 268 ดาวน์โหลด
5_File_การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็น... 104 KB .doc 281 ดาวน์โหลด
5_File_การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก_16072558163349_.doc 96 KB .doc 300 ดาวน์โหลด
5_File_การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน_16072558163349_... 80 KB .doc 275 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ