หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
5_File_การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน... 86 KB .doc 353 ดาวน์โหลด
5_File_การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_16072558163349_.do... 94 KB .doc 306 ดาวน์โหลด
5_File_การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_16072558163349_.doc 92 KB .doc 295 ดาวน์โหลด
5_File_การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึ... 86 KB .doc 278 ดาวน์โหลด
5_File_การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งช... 87 KB .doc 255 ดาวน์โหลด
5_File_การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน _16072558163349_.doc 85 KB .doc 267 ดาวน์โหลด
5_File_การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง_16072558163349_.doc 118 KB .doc 258 ดาวน์โหลด
5_File_การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็น... 104 KB .doc 273 ดาวน์โหลด
5_File_การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก_16072558163349_.doc 96 KB .doc 291 ดาวน์โหลด
5_File_การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน_16072558163349_... 80 KB .doc 267 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ