หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผนการปฏิบััติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 excel แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 15 07/02/2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 word รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 3 0 05/02/2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 pdf รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 6 0 05/02/2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 pdf รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 38 28 15/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารหลักสูตรการฝึก folder ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม 173 129 12/10/2560 12/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 pdf รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 45 32 12/10/2560 12/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 folder รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 106 85 14/09/2560 12/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 pdf รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 94 86 02/08/2560 12/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 pdf รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 124 67 13/07/2560 13/07/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม excel2010 แบบรายงานแผนพัฒนากำลังคนปีงบประมาณ2561 193 173 08/06/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม excel2010 แบบสำรวจแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 121 77 19/05/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf คำสั่ง กพร.ปจ ที่ 1/2560 112 78 04/05/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 34 รายการ