หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 5 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 137 130 07/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน folder กระบวนการที่ 4 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 136 126 07/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 3 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 152 142 07/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 2 การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 106 101 07/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 124 112 07/07/2559 07/07/2559 ดาวน์โหลด
คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย pdf ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณ 5 0 25/03/2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม excel แบบฟอร์มกรณีส่งไปฝึกอบรม (ฝึกภายนอก) 954 928 10/07/2558 14/07/2558 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม excel แบบฟอร์มกรณีฝึกอบรมเอง (ฝึกภายใน) 2928 2881 10/07/2558 10/07/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือ pdf คู่มือระบบ E-service สำหรับสถานประกอบการ 305 298 10/07/2558 ดาวน์โหลด
คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย pdf พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 232 222 26/05/2558 ดาวน์โหลด
คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย pdf พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) 186 178 26/05/2558 ดาวน์โหลด
คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย pdf พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2542 199 191 26/05/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 49 - 60 จากทั้งหมด 63 รายการ