หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf คำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อมูลในสมุดประจำตัว (คร.๔) 169 106 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) folder แบบสมุดประจำตัว(คร.๓) 160 109 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf หนังสือรับรององค์กรอาชีพ (คร.๒) 142 101 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf คำขอรับรองเป็นองค์กรอาชีพ (คร.๑) 142 97 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟร์อม (รับรองความรู้ความสามารถ) pdf แบบใบสมัครอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 155 102 08/03/2561 ดาวน์โหลด
แผนการปฏิบััติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 excel แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 325 268 07/02/2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง word รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 55 0 05/02/2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง pdf รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 59 0 05/02/2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง pdf รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 188 124 15/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารหลักสูตรการฝึก folder ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม 1528 1408 12/10/2560 12/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง pdf รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 210 169 12/10/2560 12/10/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง folder รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 296 221 14/09/2560 12/10/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 25 - 36 จากทั้งหมด 63 รายการ