ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.หนองคาย ดำเนินงานโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ
ว้นที่ข่าว : 02/09/2562
สนพ.หนองคาย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ่มเพราะช่างไฟฟ้าในชุมชน
ว้นที่ข่าว : 02/09/2562
สนพ.หนองคาย แท็กทีม ลงพื้นที่ ฝึกผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 06/06/2561
พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 04/07/2560
อบรมตามโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ว้นที่ข่าว : 26/05/2560
ฝึกอบรม พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด"ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน"
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
ฝึกอบรม สาขา การบริการที่เป็นเลิศ
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ว้นที่ข่าว : 18/05/2559
ปิดฝึกอบรม สปป.ลาว
ว้นที่ข่าว : 19/04/2559
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 24/02/2559
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และการก่อสร้าง สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 18/01/2559
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)
ว้นที่ข่าว : 18/01/2559
โครงการฝึกอบรม ฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ
ว้นที่ข่าว : 21/12/2558
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานISO 22000:2005
ว้นที่ข่าว : 21/12/2558
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตร การผลิตยางแท่ง
ว้นที่ข่าว : 20/11/2558
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสุตรการสร้างและพัฒนาทีมงาน
ว้นที่ข่าว : 06/11/2558
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสุตรการสร้างและพัฒนาทีมงาน
ว้นที่ข่าว : 06/11/2558
โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์) สาขาทักษะการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 23/09/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 33 รายการ