หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการคลินิคช่าง
 
หัวข้อเรื่อง โครงการคลินิคช่าง
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ โดยดำเนินการตั้งจุดบริการตรวจเช็คสภาพ การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
12 เมษายน 2559