หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.หนองคาย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ่มเพราะช่างไฟฟ้าในชุมชน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

             วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำตำบล  ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ให้กลับกลุ่มแรงงานผู้ปฏิบัติงานด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าประจำหมู่ชุมชน มีเข้ารับการฝึก 2 รุ่นๆ ละ 15 คน   ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

 


ว้นที่ข่าว : 02/09/2562