หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.หนองคาย ดำเนินงานโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวฝึกอบรม

...

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย นำโดยนางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วย 1. การพัฒนาทักษะอาชีพ สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร  2. สาธิตการแปรรูปและถนอมอาหาร ประกอบด้วย  การทำปลาส้ม การทำลูกประคบ การทำขนมหวาน การทอสื่อจากต้นผือ และการทำข้าวเกรียบธัญพืช  3. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณภายในวัดสุมงคลมังคลาราม ประกอบด้วย ทาสีกำแพงแก้วพระอุโบสถ ตรวจเช็คสายไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้ากุฏิพระสงฆ์ และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนของจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนของอำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 510 คน


ว้นที่ข่าว : 02/09/2562