หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.หนองคาย แท็กทีม ลงพื้นที่ ฝึกผู้มีรายได้น้อย

ข่าวฝึกอบรม

...
...

          วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน) มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายธวัชชัย ดวงคำ) เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอีสระ สาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 (18 ชั่วโมง) โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธาน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลน้ำโมง ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติริเข้าร่วมในพิธีเปิดณ วัดท่าสำราญ หมู่ 6 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 


ว้นที่ข่าว : 06/06/2561