หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า สนพ.หนองคาย

...
...
...
...

วันที่ 25 ต.ค. 2560 นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ในโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โครงการดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทดสอบมารฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และหากทดสอบมาตรฐานฯ ผ่าน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารให้ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นประชาชนที่ขึ้นทะเบียนรายได้น้อยกับภาครัฐ และเป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย สิ้นสุดการรับสมัคร 15 พ.ย. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม 042-495-009 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย


ว้นที่ข่าว : 25/10/2560