หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
            วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ ภาษา วัฒนธรรมต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง จำนวน ๖ สาขา ดังนี้ 1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2.สาขาช่างซ่อมรถยนต์ รุ่นที่1 3.สาขาช่างก่อสร้าง(โครงสร้างเหล็กและหลังคาเหล็กรีดเย็น) 4.สาขาการกลึง ระดับ 1 5.สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์(โทรทัศน์) 6.สาขาช่างซ่อมรถยนต์ รุ่นที่ 2 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบฝึก 120 คน 

ว้นที่ข่าว : 04/07/2560