หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวประภัสสร  ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขา เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง รองรับกิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน ฝึกอบรมวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม  Meeting 2 โรงแรมอัศวรรณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


ว้นที่ข่าว : 26/05/2560