หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

            เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ พนักงานช่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการอาชีพจ้างเหมาไฟฟ้า  โดยเข้าทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-testing) จำนวน 17 คน


ว้นที่ข่าว : 22/05/2560