หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 รองรับอุตสาหกรรมการผลิต(สาขาตามความต้องการของพื้นที่)  ให้กับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด  ฝึกอบรมวันที่ 20, 27 พฤษภาคม 2560, 3, 10, และ17 มิถุนายน 2560 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม  บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด  ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน


ว้นที่ข่าว : 22/05/2560