หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย


นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม
ชื่อ - นามสกุล : นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
ลำดับ                วันที่               ตำแหน่ง                     สังกัด
1 9 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-