หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 25 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
2 การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 30 5 มีนาคม 2562 9 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ