หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างปูกระเบื้อง 30 2 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
2 การจักสานกระเป๋าจากผักตบชวา 18 5 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
3 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
4 การทำผลิตภัณฑ์ล้างมือ และการแปรรูปสมุนไพร 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
5 ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ(มะม่วง) 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
6 ช่างปูกระเบื้อง 30 12 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
7 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 26 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
8 ช่างสีอาคาร 30 26 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
9 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 10 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
10 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 14 ธันวาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
11 ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 280 14 ธันวาคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
12 การประกอบอาหารไทย 30 14 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
13 ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 18 20 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
14 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 21 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
15 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 21 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
16 ช่างปูกระเบื้อง 30 8 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
17 การจักสานกระเป๋าจากผักตบชวา 18 11 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
18 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก Folklift 30 22 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
19 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 27 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
20 ช่างสีอาคาร 30 8 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
21 การประกอบอาหารไทย 30 11 กุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
22 นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 11 กุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
23 ช่างปูกระเบื้อง 30 18 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
24 นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 24 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 53 รายการ