หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1 30 29 มกราคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
2 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
4 การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
5 การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ 30 4 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
6 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 7 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
7 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
8 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 12 กุมภาพันธ์ 2563 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
9 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 15 กุมภาพันธ์ 2563 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
10 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 7 มีนาคม 2563 15 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
11 ตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษาการนำเที่ยว 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
12 การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
13 การแปรรูปสมุนไพร 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
14 ตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษาการนำเที่ยว 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 16 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
16 ตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษาการนำเที่ยว 30 23 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
17 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 280 4 พฤษภาคม 2563 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ