หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
3 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 7 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
4 การประกอบอาหารว่าง 30 7 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
5 การบริการที่เป็นเลิศ 30 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
6 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
7 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
8 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
9 การประกอบอาหารว่าง 30 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
10 การบริการที่เป็นเลิศ 30 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
11 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
12 การประกอบอาหารว่าง 30 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
13 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
14 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
15 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
16 การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
17 เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
18 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
19 การประกอบอาหารว่าง 30 14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
20 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 18 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
21 สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
22 การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
23 การบำรุงรักษารถยนต์ 30 15 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
24 การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 38 รายการ