หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
2 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 1 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 4 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 14 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ