หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน folder ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 254 242 06/07/2559 06/07/2559 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน pdf ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 154 143 06/07/2559 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน pdf แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 389 367 04/03/2559 24/06/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf ใบสมัครวิทยากรนอก 302 297 11/09/2558 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน folder โปรแกรมติดตั้งเซิฟเวอร์ทำระบบhotspot 7 0 29/06/2558 06/07/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารรายงาน pdf กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 2558 224 218 27/05/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารรายงาน pdf ตัวชี้วัดที่_8_การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 455 450 21/05/2558 21/05/2558 ดาวน์โหลด
เอกสารรายงาน bmp สมุดประจำตัวผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 193 188 18/03/2558 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf ใบสมัครฝึกอบรม 378 372 30/01/2558 19/08/2558 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 221 216 30/01/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ