ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สร้างมนุษย์ ไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 10/07/2562
สนพ.หนองบัวลำภู พัฒนา คนมีไฟ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 21/06/2562
สนง.หนองบัว พัฒนา คนมีไฟ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 03/05/2562
สัมมนาเพื่อสร้างเครือข่าย
ว้นที่ข่าว : 19/12/2561
ฝึกยกระดับ
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 19/07/2561
สร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพ สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
สนง.หนองบัว พัฒนาทรัพยากรสู่ประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
สนง.หนองบัว สร้างฝีมือ สู่ชุมชน
ว้นที่ข่าว : 07/05/2561
ฝึกยกระดับ
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
สนง.หนองบัวลำภู ฝีมือสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
สนง.หนองบัว สานพลัง SME ชุมชนเข็มแช็ง
ว้นที่ข่าว : 08/12/2560
คืนคนดีสู่สังคม
ว้นที่ข่าว : 02/08/2560
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 27/07/2560
สนพ.หนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
เปิดฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศ ของกลุ่มจังหวัด สาขาช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาจากสถาบันอาชีวะ ในจังหวัดหนองบัวลำภู
ว้นที่ข่าว : 22/03/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการฯได้ร่วมบูรณาการกับเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายกเทศมนตรีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 22/03/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ดำเนินการเปิดฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มการมีรายได้ให้กับผู้สูงอายุบ้านราษฏร์เกษมศรี วัดโพธิ์ทอง ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สาขาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
ว้นที่ข่าว : 08/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 92 รายการ