สนพ.หนองบัวลำภู 101 อาชีพ
...

โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

 

วันที่  1 สิงหาคม  2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู นายประทีป นุ่นชื่น

มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการออกแบบลายมัดหมี่ด้วยการพล็อตกราฟ จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในพื้นที่ตำบลกุดดู่ จำนวน 32 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลกุดดู่ กลุ่มทอผ้าหมู่ที่ 13 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดดู่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด


ว้นที่ข่าว : 2/8/2562 16:02:56
ปิดหน้าจอ