สนง.หนองบัว สร้างฝีมือ สู่อาชีพ
...

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม   

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันที่  11 มีนาคม  2562 นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างแต่งผม แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20  นาย  จำนวน  30 ชั่วโมง

 

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 12/3/2562 9:37:07
ปิดหน้าจอ