หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายละเอียด

ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อร ณ ศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กบ้านหนองกุง ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
20 พฤษภาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
29 พฤษภาคม 2559