หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกหลักสูตรอาชีพเสริมการทอผ้าพื้นเมือง
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกหลักสูตรอาชีพเสริมการทอผ้าพื้นเมือง
รายละเอียด

ฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทอผ้าพื้นเมือง ม.10 ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
18 พฤษภาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
27 พฤษภาคม 2559