หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครฝึกฝีมือหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง  

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
8 พฤษภาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 พฤษภาคม 2559