หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการสมันาเพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 
หัวข้อเรื่อง โครงการสมันาเพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
รายละเอียด

โครงการสมันาเพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
25 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
25 มีนาคม 2559