หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.หนองบัว ให้ความรู้ สู่มืออาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

วันที่  23  ธันวาคม  2562  นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย 1     รุ่นที่ 1/2563 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  20 คน  ณ โรงเรียนผู้นำการพัฒนาเทศบาล 6 ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 24/12/2562