หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.หนองบัว ให้ความรู้ สู่มืออาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

วันที่  16  ธันวาคม  2562  นายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

        หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่าง

       ปลอดภัยและถูกวิธี รุ่นที่ 1/2563 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  25 คน  ณ บริษัท

สยามโกลบอลเฮ้า จำกัด (มาหาชน) สาขาหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 17/12/2562