หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
...
...
...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ 2563


ว้นที่ข่าว : 02/09/2562