หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.หนองบัวลำภู รับรองมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือ

 แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างถอด – ประกอบเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ระดับ 1

วันที่  20  สิงหาคม  2562  โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู  อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2


ว้นที่ข่าว : 20/08/2562