หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สร้างมนุษย์ ไฟฟ้า

ข่าวฝึกอบรม

...

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จังหวัดหนองบัวลำภู

ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูนายประทีป นุ่นชื่น เปิดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

       ให้แก่กลุ่มช่างชุมชนและกลุ่มช่างรับเหมาการไฟฟ้า จำนวน 30 คน  วันที่  10- 12 กรกฎาคม  2562

  โดยมีนายพิชัย  ลือฤทธิ์พงษ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

                          ฝึกอบรม ณ ห้องสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 10/07/2562