หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนง.หนองบัว พัฒนา คนมีไฟ Thailand 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...

โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand  4.0

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู  เปิดฝึกอบรมให้แรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

แห่งอนาคต Thailand  4.0  หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ  สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  28  คน   ฝึกระหว่าง วันที่  1– 5  พฤษภาคม 2562  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู  


ว้นที่ข่าว : 03/05/2562