หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันแรงงานงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

30 เมษายน  2562  นายประทีป  นุ่นชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

พร้อมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยสาธิตการทำขนมในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ต้านยาเสพติด

ประจำปี 2562  กิจกรรมบริจาคโลหิต รวมพลังแห่งความภักดีของผู้ใช้แรงงานและอาสาสมัครแรงงาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก  ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัด

โดยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิด


ว้นที่ข่าว : 01/05/2562