หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

ประกาศเจตจำนงสุจริต

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู กำหนดให้มีการบริหารราชการให้ใช้หลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจิตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน


ว้นที่ข่าว : 04/04/2562