หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สัมมนาเพื่อสร้างเครือข่าย

ข่าวฝึกอบรม

...

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือ

แรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๗ ให้แก่สถานประกอบกิจการในหนองบัวลำภู จำนวน  50 คน  วันที่   19  ธันวาคม  2561  โดยมีนายเวียงชัย  แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีสัมมนา  ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 


ว้นที่ข่าว : 19/12/2561