หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกยกระดับ

ข่าวฝึกอบรม

...

 

ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ให้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต  สาขาช่างซ่อมรถยนต์  รุ่นที่ 1/2562  จำนวน

ผู้รับการฝึก  26  คน   ฝึกระหว่าง วันที่  17 – 21  ธันวาคม  2561  ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0  ณ โรงฝึกงานช่างซ่อมรถยนต์วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู   จังหวัดหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 18/12/2561