หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ตามโครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

 

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู โดยนายประทีป นุ่นชื่น ร่วมกับ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด  บูรณาการงบประมาณจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

    สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2562 ให้กับพนักงานของบริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด

และแรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่หนองบัวลำภู จำนวน 23 คน ฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 2561 ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีคุณคฑาวุฒิ ศิลาทรัพย์ ผู้อำนวยการบริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


ว้นที่ข่าว : 05/11/2561