หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562

ข่าวฝึกอบรม

...

วันที่  31 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ได้รับมอบตัว

และปฐมนิเทศ ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานกว่า 60 คน จำนวน 6 สาขา 

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 31/10/2561