หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 8/61

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึง 27 กรกฎาคม  2561 จำนวน  21  คน

                    วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  นายจรูญ  วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

                     เป็นประธานเปิดฝึกอบรม

ณ ศาลาประชาคม  หมู่ที่  ๔   บ้านโนนป่าหว้าน   ตำบลกุดผึ้ง  อำเภอสุวรรณคูหา            จังหวัดหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 19/07/2561