หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนง.หนองบัวลำภู ฝีมือสู่ Thailand 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย  จำนวนผู้รับการฝึก  20  คน   ฝึกระหว่าง  วันที่  18 – 22  มกราคม  2561  โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand  4.0 เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ณ ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลนาด่าน  อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 18/01/2561